Müügiinfo

Tarmo Laur

+372 501 2440
tarmo.laur@arcovara.ee

Kätlin Laur

+372 5648 8079
katlin.laur@arcovara.ee

MÜÜGI ETAPID

1. VÕLAÕIGLUSLIK LEPING

Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, kus lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõiglusliku lepingu sõlmimise eelselt tasub ostja 20% müügihinnast.

2. ASJAÕIGUSLEPING

Kui ostetud korter on valminud ja üleandmiseks valmis, sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping. Ostja tasub ülejäänud osa müügihinnast ja toimub korteri omandiõiguse üleminek.

MÜÜGIHINNAS SISALDUB:

  • Siseviimistlus vastavalt siseviimistluspaketile.
  • Tasu üldtehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, keskküte).
  • Andmeside.

MÜÜGIHINNAS EI SISALDU:

  • Müügilepinguga seotud notaritasud ja riigilõiv
  • Panipaik
  • Parkimiskoht
  • Mööbel